Vellykket i Vestfold

Årets Representantskapsmøte ble arrangert av NPF Skagerak på vakre Sjømilitære Samfund i Horten. Representantskapsmøtet er Norsk Petroleumsforenings høyeste myndighet og på mange måter foreningens viktigste møte.

På Representantskapsmøtet kan medlemmene i NPF gjennom sine lokallagsrepresentanter og fagkomitedelegater være med å forme foreningens arbeid. Ordinært representantskapsmøte holdes hvert år innen midten av april, og strategivalg, økonomi og rammer for neste års drift er som vanlig faste programposter.

Årets møte ble holdt 13. april i Horten med NPF Skagerak som arrangør. Der deltok i overkant av 30 delegater, inkl. NPFs administrasjon.

En av postene på agendaen er valg av nytt styre til NPF. Påtroppende styre består nå av:

 • Erik Sverre Jenssen (Leder)
 • Borghild Lunde, Aibel (Nestleder)
 • Ann-Cathrin Vaage, Offshore Norge
 • Ranveig Halseth, ConocoPhillips
 • Siv Eintveit Morterud, Equinor
 • Caroline Hustad, OED
 • Frøydis Eldevik, Aker BP
 • Varamedlemmer:
  • Varamedl. 1. Haakon Helgesen, Aker Solutions
  • Varamedl. 2. Ingrid Sølvberg, Vår Energi
 • I henhold til vedtektene er følgende verv automatisk medlemmer av Hovedstyret:
  • Leder av Lokalutvalget: Egil Tjåland, NTNU
  • Leder av Faglig Råd: Kjell Arne Jacobsen, Innoteam

 

Kvelden før møtet fikk delegatene en omvisning på Marinemuseet på Karljohansvern i Horten, et av verdens eldste Marinemuseer. På Sjømilitære Samfund brygger de sitt eget øl i mange varianter og aperitiffen besto derfor av ølsmaking med foredrag. Kvelden ble avsluttet med en smakfull middag akkompagnert av lokale musikalske krefter.

Andre artikler