– 50 dollar er en historisk høy oljepris

– Fremtiden er digital, derfor elektrisk. Vi vil ikke se høyere oljepriser i fremtiden, sa professor Dieter Helm fra University of Oxford under OIS' andre dag.

Helm var klar på at han ikke ser noen utsikter for priser på 100 dollar fatet, annet enn i korte perioder. Den langsiktige trenden er at prisen skal ned, og i et historisk perspektiv er dagens pris høy, sa han.

Overgangen til en verden med mindre behov for olje og gass er i gang og kan ikke stoppes. Men det er teknologiutvikling – ikke Paris-mltet – som vil løse CO2-problemet. Med kunstig intelligens, robotteknologi og 3D-printing er hele markedet i ferd med å endres. Fremtiden er digital, derfor elektrisk, sa Helm.

Han hadde ikke tro på at oljeselskapene vil klare å omstille seg til å bli ledende innen fornybar energi – men ser for seg at nye aktører i fremtiden vil bli de dominerende energileverandørene.

– Om 50 år vil noen av selskapene representer her fortsatt være her, men dette rommet vil i hovedsak være fylt av representanter helt andre selskaper, sa han.

Andre artikler