56 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel

– Jeg er opptatt av at man fortsatt skal kunne være stolt av å arbeide i den viktigste næringen i Norge, sa nyutnevnt olje- og energiminister Terje Søviknes i Sandefjord tirdag. Her delte han ut 56 nye utvinningstillatelser.

– Jeg er stolt over at vi kan tilby et stort mangfold av oljeselskaper deltakelse i 56 nye utvinningstillatelser i våre best kjente leteområder. Dette viser både at mange aktører ser store og langsiktige forretningsmuligheter i petroleumsressursene på norsk sokkel, og at regjeringens politikk virker, sa olje- og energiminister Terje Søviknes.

De 56 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (36), Norskehavet (17) og Barentshavet (3). Totalt 33 selskaper søkte på utvinningstillatelser i TFO 2016. 29 ulike selskaper får tilbud om andeler i en eller flere utvinningstillatelser, og 17 av disse selskapene får tilbud om operatørskap.

– Et forutsigbart og høyt tempo på tildeling av nye arealer er en hovedpilar i vår petroleumspolitikk. De nye tildelingene i TFO 2016 er et viktig bidrag for å sikre lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping og statlige inntekter til velferd, vekst og velstand, fortsetter Søviknes.

Utgard og Byrding godkjent
Under Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord kunne også Terje Søviknes overrekke godkjenning av plan for utbygging og drift av olje- og gassfunnene Byrding og Utgard i Nordsjøen. Utgard er et gass- og kondensatfelt som ligger på norsk og britisk sokkel, om lag 21 kilometer vest for Sleipner-feltet i Nordsjøen. Planlagte investeringer er om lag 3,5 milliarder kroner. Byrding ble funnet i 2005 og ligger nord for Troll-feltet. Forventede investeringer er nær en milliard kroner.

Andre artikler