Automatisering i fokus på Bore- og brønnkonferansen

Årets bore- og brønnkonferanse har økt fokus på automatisering, og presenterer flere konkrete prosjekter og løsninger for fremtidens boreoperasjoner.

Anne Myhrvold, Ptil, og tidligere statsråd og oljedirektør, Gunnar Berge er blant foredragsholderne.18. til 20. september arrangeres den store Bore- og brønnkonferansen for 30. gang. Årets konferanse bygger videre på suksessoppskriften som gjort at konferansen er etablert som den viktigste møteplassen i bransjen.

– Årets program har også flere konkrete eksempler på automatisering og fremtidige løsninger fra bransjen, forteller Steinar Strøm i Statoil ASA. Som medlem av programkomiteen for konferansen, kan han love en konferanse med svært mange interessante og aktuelle foredrag.

– Etter lunsj første dag, er det flere interessante foredrag om atomatisering. Dette er et tema som har vært oppe også tidligere, men nå kan vi presentere flere konkrete eksempler, deriblant Stig Åtlands presentasjon av boreautomatisering i Barentshavet, sier han.

Strøm trekker frem Reelwells presentasjon “Slipp teknologien løs” som et annet foredrag verdt å få med seg.
– Jeg tror også Jan Roger Bergs presentasjon av Teknologi og satsingsområder for fremtiden blir interessant. Berg er foruten å værre ansatt i Lundin Norge også del av OG21, og vil kunne si noe om anbefalte satsingsområder de neste årene.

De tre åpningsforedragene holdes av Anne Myhrvold, Ptil, Erling Meyer, Statoil ASA og Eamon Condon, AkerBP. Åpningsforedraget dag to holdes av tidligere statsråd og oljedirektør, Gunnar Berge, forteller Strøm.

– Vi får også et interessant innspill fra fagforeningssiden, med foredraget “HMS i prestasjonskultur” av Sigbjørn Lundal fra Schlumberger.

Andre artikler