Bedre samarbeid gir gevinster

– Bedre samarbeid og kunnskapsdeling er løsningen for å møte fjernings-utfordringen, var en av konklusjonene etter årets Decomissoning-konferanse.

Bilde: Godt over 200 deltagere under årets Decomissioning-konferanse og full sal da Karis Vieira fra Oil & Gas UK presenterte tallene fra Decomissioning Insight 2016. (Alle foto: Bjørn H Stuedal)

 

Godt over 200 deltagere under årets Decomissioning-konferanse viser også den økende interessen for temaet. For mens Decommissioning tidligere ikke har vært noen opplagt karrierevei, er mengden jobb som nå venter i en størrelse som gjør dette interessant.

– Decommissioning er et marked som vil få stor vekst de neste årene og temaet er på dagsorden hos de fleste oljeselskapene. Programmet for årets konferanse reflekterte dette, og vi fikk et godt innblikk i omfanget av ryddejobben som skal skje i Nordsjøen de neste årene, og de utfordringene dette gir, forteller prosjektleder i NPF, Caroline Lagoutte.

 

For det er en enorm oppgave som venter i Nordsjøen, når utrangerte installasjoner i årene fremover skal fjernes og brønner plugges. Karis Vieira fra Oil & Gas UK presenterte i sitt foredrag tallene fra Decomissioning Insight 2016, der de anslår at det de neste ti årene på norsk og britisk sektor er 186 prosjekter, med 100 platformer og over 7500 kilometer rørledninger som skal fjernes. I tillegg skal mer enn 1800 brønner stenges.

De fleste av disse er på britisk side, men antallet installasjoner som skal fjernes på norsk side, øker også de neste årene. Kostnaden blir stor. Gjennom skatteregler og Statens eierskap og direkte engasjement, kan så mye som 90 prosent av denne regningen havne hos den vanlige norske skattebetaler. Et faktum som ble påpekt av flere av foredragsholderne.

– Så vi har alle en interesse av at denne regningen blir minst mulig, som det ble påpekt.

 

Løsningen for å få ned kostnadene, er økt samarbeid og bedre kunnskapsdeling, fremhevet Tim Croucher, Norway Decommissioning Manager i ConocoPhillips. Under årets Decomissioning-konferanse presenterte han, sammen med Steinar Strøm fra Statoil og Martin Straume fra AkerBP noen av gevinstene som allerede er hentet ut ved bedre samarbeid mellom de tre operatørene.

– Fra å tidligere måtte medgi at det hadde skjedd lite eller ingen ting på dette feltet, kan vi nå bekrefte at det har vært en positiv utvikling i samarbeidsklimaet innen P&A, sa Croucher.

– Innholdet på Decomissioningkonferansen holder alltid høy kvalitet og tilbakemeldingene har vært meget gode også på årets program, sier Lagoutte.

Andre artikler