"Digital omstilling" på Kristiansandkonferansen

Den 32. Kristiansandkonferansen ble avholdt på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand, 16 – 18 september. Temaet for årets konferanse var «Digital omstilling i praksis»

I løpet av to hektiske og innholdsrike dager fikk 180 deltagere høre mer om siste nytt innenfor områder som digitalisering, datasikkerhet, automatisering/robotisering, men også teknologioverføring fra P&A, sidestegsboring og  teknologi som kan åpne nye utviklingsmuligheter på norsk sokkel.

Formålet med konferansen er å presentere tekniske og operasjonelle forbedringer relatert til boring og brønn, og under årets konferanse ble følgende problemstillinger diskutert:

  • Fremtidens boreoperasjoner blir mer autonome. Hvordan driver bransjen digital omstilling?
  • Teknologi- og erfaringsoverføring blir viktigere. Hvilke operasjonelle erfaringer er gjort?
  • De fleste nye brønner er sidesteg. Hvordan kan disse leveres mest mulig effektivt?
  • Brønnplugging er under utvikling. Hvilke praktiske erfaringer er gjort?
  • Flere allianser etableres. Hvilke utfordringer oppstår, hvordan er de løst og hvilke resultater er oppnådd så langt?

Programkomiteen har gjort en god jobb med å sette sammen et spennende og variert program for å belyse ulike problemstillinger knyttet til “Digital omstilling i praksis”, og foredragene representerte både operatør, service og akademia i tillegg til “eksterne” foredrag fra Cognite og Ernst &Young. En god blanding av erfaringsdeling og innblikk i ny teknologi og arbeidsmetoder la et godt grunnlag for diskusjon og samtaler både under konferansebolken og i pausene/middagen.

Det var som vanlig god stemning blant deltakerne som har gitt tilbakemeldinger om at de var fornøyde med det tekniske programmet og gjennomføringen av konferansen. I tillegg har mange gitt tilbakemelding om at det var kjekt å være tilbake på Caledonien.

Andre artikler