Endelig en fysisk Risikostyringskonferanse

Årets Risikostyringskonferanse ble arrangert 26. - 27. april på Clarion Air i Stavanger. Endelig kunne konferansen arrangeres fysisk etter to år med digital gjennomføring.

Det var to lærerike dager med masse faglig påfyll og ikke minst hyggelig samvær med gamle og nye bekjente i pausene og under konferansemiddagen. Deltakerne bidro aktivt under hele konferansen med mange gode spørsmål underveis.

Her er noen utvalgte høydepunkter fra årets program:

  • Nasjonale og globale trender: Innblikk i den dypt tragiske invasjonen av Ukraina, som ser ut til å skape en ny verdenssituasjon. På hjemmebane har vi 33 PUDer i 2022, som gir både muligheter og trusler. Vi fikk en grundig gjennomgang av hvordan Ptil gjør sin risikostyring.
  • Eirik Rasmussen fra PwC forklarte de lokale effektene av de største risikodriverne som til sammen vil endre sokkelen.
  • Vi fikk innsikt i Havarikommisjonens arbeid, hvordan trafikksikkerheten har oppnådd store resultater. Mer er i vente, blant annet fordi man tar rammebetingelser og ledelsesfaktorer på alvor.
  • Vi fikk høre om mulighetene og utfordringene innen offshore vind, mens Tommy Evensen utdypet angående digitalisering og sikring av kontrollsystemer.
  • Nestor i feltutviklingsbransjen, Helge Hatlestad, ga oss en enda bedre forståelse av erfaringene man har gjort seg etter feltutbygginger i Norge i 50 år. Dette korresponderte veldig godt sammen med Per Eivind Steen sin presentasjon av indikatorer for HMS-utfordringer i utbyggingsprosjekter.
  • I løpet av konferansen fikk vi også mange gode eksempler på praktiske verktøy og metoder, særlig for barrierestyring, samt gode refleksjoner om sikkerhet i den skarpe ende som kan hjelpe oss i det videre arbeidet med å være verdensledende på risikostyring.

Komiteen oppfordrer igjen deltakerne til å sende inn innspill til neste års konferanse. Ta gjerne kontakt med komiteen når som helst hvis du har ideer til tema og foredragsholdere. Vi har fått noen innspill allerede, og vi vil gjerne ha mer.

Andre artikler