Medlemsmøte om verdiskapning på norsk sokkel

NPF Oslo / PF Olje inviterer 26. april til lunsjmøte tre ulike presentasjoner om verdiskapning på norsk kontinentalsokkel.

De tre presentasjonene holdes av Tyr Exploration, Pandion Energy og DNB:

  • Tyr Exploration vil snakke om hvorfor de satser på NCS, hvilken forretningsmodell de har valgt og hvordan de vil søke verdier for sine eiere og det norske samfunnet.
  • Pandion Energy er et av de nye E&P selskapene som er eid av PE-Hus. Kerogen Capital  er medeier av Pandion Energy. Selskapet vil snakke om hvordan de vil skape verdier på NCS.
  • DNB har analysert bruken av hedging på britisk og norsk sokkel over de siste årene. De vil gi oss interessant innsikt i type selskaper som hedger og diskutere om dette er relevant i tiden som kommer.

Møtet starter med lett bevertning klokken 11.30, og første presentasjon klokken 12.00.

Andre artikler