Nyttig innsikt og læring på årets Kristiansandkonferanse

Det var god stemning under Kristiansandkonferansen innen boring- og brønnteknologi som ble gjennomført 17. til 19. september på Clarion Hotel Ernst. At bransjen igjen er i forsiktig og positiv medgang var også synlig på konferansens økte deltakerantall sammenlignet med de siste årene.

Under konferansens mange foredrag kom det frem at vi er flinke til å utvikle ny teknologi, men ikke like flinke til å ta i bruk nye tekniske løsninger. Dette kan kanskje skyldes vår redsel for å feile, men nå er det stadig flere toppledere som sier det er lov å feile – sålenge en lærer av det og ikke gjør samme feilen igjen. Eller sagt på en annen måte – den som intet våger vinner ikke.

Nye tekniske løsninger (som digitalisering og automasjon) kan medføre nødvendige endringer av operasjonsmodellen – noe som kan være både utfordrende og tidkrevende. Langsiktige alliansemodeller som flere nå satser på gir bedre samarbeid – fra planlegging til gjennomføring – og deretter forbedring. Dette innebærer også deling av økonomiske data og incentivmodeller.

«Data er den nye olja» hører vi ofte. Vi produserer stadig mer data, men er altfor dårlige til å utnytte den. Vi forstår at data har verdi – og har kanskje derfor vært altfor forsiktige med å dele data med andre. For å lykkes med digitalisering og automasjon må vi bli flinkere til å dele data, analysere data og bruke data. Dette vil gi bedre innsikt for utførende personell, men data vil også kunne brukes som direkte input til autonome systemer.

Programkomitéen er svært takknemlig for god innsats fra foredragsholdere, komitemedlemmer, NPF v/prosjektleder, tekniker og ikke minst engasjerte deltakere.

Andre artikler