Omvisning hos Nymo i Grimstad

NPF Sørlandet inviterer 1. juni til omvisning hos Nymo i Grimstad med presentasjon av deres aktiviteter mot Johan Sverdrup fase 1.

Nymo er nå i sluttfasen for sammenstillingen av boreenheten til Johan Sverdrup fase 1, og dette blir et naturlig fokus for omvisningen.

Plattformdekket til boreplattformen på Johan Sverdrup vil bestå av tre moduler. Aibel skal bygge den største modulen, hoveddekket (MSF), ved selskapets verft i Thailand. Borestøttemodulen (DSM), som er den nest største, vil bli bygd ved selskapets verft i Haugesund. Den siste modulen, boreenheten (DES), er den som nå bygges hos Nymo i Grimstad.

Høsten 2017 starter arbeidet med å sammenstille de tre modulene. Dette vil skje ved Aibels verft i Haugesund. Den ferdige plattformen skal overleveres til Statoil i andre kvartal 2018.

Andre artikler