Petro 2017: Fremtiden er i nord

Olje og energiminister Terje Søviknes og administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er bare to av de mange interessante foredragsholderne under Petro 2017 i Harstad.

Olje- og energiminister Terje Søviknes er blant foredragsholderne under årets Petro-konferanse.Petro-konferansene i Harstad har vært arrangert annet hvert år fra 1985 og er blitt en av de viktigste olje- og gasskonferansene i Norge. Årets konferanse samler som tidligere en rekke sentrale aktører fra næring, politikk og offentlig forvaltning.

På programmet står blant annet “Politisk toppmøte” – en politisk paneldebatt med bred deltakelse. Dessuten presentasjon av ressursgrunnlag og operatørenes planer fremover.

Sameksistens mellom olje- og gassnæringen og øvrige aktører, er som tidligere et stort og viktig tema. Olje- og energiminister Terje Søviknes innleder denne sesjonen, der også leder for Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen, styreleder NHO Reiseliv Nord-Norge og Svalbard, Arne Kjell Nyheim og Salve Dahle fra Akvaplan-niva deltar.

Den overordnede målsettingen for konferansene er å sette på dagsorden tema som er viktig både på kort og lengre sikt for olje og gassvirksomheten i Norskehavet og Barentshavet. For som direktør Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen vil presentere i det avsluttende foredraget; “Fremtiden er i nord”.

Petro 2017 arrangeres 30. og 31 august og har i år hovedtema: Viktige veivalg for fremtiden i nord.

Andre artikler