Risikostyringskonferansen vel gjennomført for 8. gang

Risikovurderinger og -styring er et stadig tilbakevendende og aktuelt tema i bransjen. Årets konferanse ble gjennomført 26. april i Stavanger og samlet en god gruppe med foredragsholdere og deltakere.

Risikostyringskonferansen ble avholdt første gang i 2015 og formålet med konferansen er å dele kunnskap og erfaringer med risikostyring på strategisk og operasjonelt nivå.

Programkomiteen hadde forberedt et godt og variert program som var delt i fire temaer;
– Risiko i Petroleumsnæringen
– Sikring av samfunnskritisk infrastruktur, Klimarisiko og Bærekraftsrapportering
– Styring av ESG risiko, ikke lengre et valg?
– Barrierestyring (Metoder og verktøy)

 

Andre artikler