Samarbeid mellom NPF og OTD Energy 21!

Norsk Petroleumsforening (NPF) legger Drift- og vedlikeholdskonferansen til OTD Energy i Stavanger.

Dette er et tilbud som styrker OTD og gir både utstillere og besøkende muligheter de aldri før har hatt på messen, sier messegeneral Torbjørn Olufsen.

 

Det er ikke bare Olufsen som gleder seg over at NPF-konferansen går av stabelen under OTD Energy i Stavanger. Kristin Bremer Nebben, daglig leder NPF, sier at OTD var den beste og mest naturlige samarbeidspartneren for Norsk Petroleumsforening.

– NPF har vært en viktig aktør siden 1972. Vi er et tilbud for bransjen, men ikke minst er vi laget av bransjen. Mer enn 200 frivillige tilknyttet olje- og gassindustrien arbeider hvert år med å få til interessante program på våre mange konferanser. Men det er stor konkurranse i konferanse-markedet, og det at vi, sammen med OTD, kan gi et større og bedre tilbud, er en stor fordel for oss alle, sier Bremer Nebben.

– Fysiske møter er essensen og kjernen i det vi holder på med. Nettverk og sosialisering er en veldig viktig del av konferanser og messer. Det har ikke vært mulig med digitale møter og lignende, fortsetter hun.

I tiden fram mot oktober, vil NPF sette seg ned og få på plass selve programmet til Drifts- og vedlikeholdskonferansen. Hun vil ikke røpe for mye helt ennå, men forsikrer om et dagsaktuelt og spennende program som skal ta tak i de mulighetene og utfordringene bransjen står overfor. Nye samarbeidsformer og nye måter å tenke på vil stå sentralt.

 

Les mer på OTD Energy 21: https://otdenergy.com/lanserer-samarbeid-med-norsk-petroleumsforening-npf/

 

Kilde: OTD Energy

Andre artikler