Sokkelåret 2016 oppsummeres i Stavanger

NPF Stavanger inviterer 31. januar til oppsummering av sokkelåret 2016 og utsikter for 2017.

NPF Stavanger har invitert oljedirektør Bente Nyland (bildet) til å presentere Oljedirektoratets tradisjonelle rapport med det viktigste som hendte på sokkelen i året som gikk. Hun vil i møtet oppsummere det som har vært nok et utfordrende år for bransjen, med både opp- og nedturer på letesiden og ikke mange nye planer. Men selskapenes interesse for nytt leteareal på norsk sokkel er fremdeles betydelig, noe som ble dokumentert gjennom antall søknader i forbindelse med TFO2015 og den 23. konsesjonsrunden.

Dette er en god mulighet til å få oversikt over hva som hendte på sokkelen i 2016 og hva som ligger foran oss i 2017 av muligheter og utfordringer!

Møtet holdes i Norsk Oljemuseum, og det blir enkel bevertning fra Bølgen og Moi. I forkant av dette medlemsmøtet avholder Stavanger lokalavdeling årsmøte.

Andre artikler