Studiefondsprisen 2003 tildeles Konkraft

Konkraft ved Kjell Arne Oppebøen fikk studiefondets pris for år 2003. Prisen ble utdelt på NPFs årlige Oljeindustripolitiske Seminar i Sandefjord og er på kr 100.000.

Prisen ble gitt med utgangspunkt i to forhold:

  • Konkraft har vært instrumentell i å sette flere premissgivende problemstillinger på dagsorden for petroleumsbransjen og arbeidet har gitt resultater av vesentlig betydning.
  • Det legges til et premiss i tildelingen som innebærer at Konkraft tar med seg de gode erfaringene fra prosessen i prosjektet og får prisen for å videreføre arbeidet med å legge til rette for virksomhet i Barentshavet med utgangspunkt i både geopolitiske og risikomessige forhold.

Konkraft vil bruke prisen på kunnskapshevning og opplysningsarbeid. Et skolemiljø i Finnmark er valgt ut og det vil bli organisert et samarbeide med et russisk skolemiljø og det nevnte i Finnmark.

Andre artikler