– Tilliten er på vei tilbake

– Noe av tilliten er på vei tilbake, selv om markedet ennå ikke er der det var, før det store fallet i oljeprisen, sier Onursal Soyer, Deputy CEO i Lambert Energy Advisory.

Soyer er en av foredragsholderne under årets Oil & Finance konferanse, der han vil snakke om globale trender i fusjoner og oppkjøp (M & A). Han ser tegn til bedring, men tror vi fortsatt har en vei å gå før markedet er fullt restituert.

– Det er fortsatt mangel på kapital, men økende grad av tillit og høykvalitets olje- og gassprovinser, som Norge, har igjen begynt å tiltrekke seg investorers oppmerksomhet. Vi fikk en massiv reduksjon i investeringer som følge av fallet i oljeprisen i løpet av 2015 og 2016. Nå er oljeprisen i ferd med å komme tilbake, og vi ser bedring i markedet, som følge av at investorer og olje- og gasselskaper begynner å bekymre seg for hvor de fremtidige olje- og gassleveranser skal komme fra, sier Soyer.

 

Sikring av ressurser:
Han sier trenden er at de store aktørene har fokus på sikring av større olje- og gassressurser for å opprettholde produksjonen utover i 2020-årene.

– Vi forventer å se fusjoner og oppkjøp fra de store aktørene for å sikre seg oljeressurser, ettersom de ønsker å ivareta en langsiktig oljeproduksjonen, sier Soyer.

– Som et resultat, vil vi kunne se selektiv konsolidering. Det vil igjen gi en åpning for nye aktører og nye selskaper, ettersom de store aktørene også vil foreta porteføljeoptimaliseringer og salg av ikke-strategiske ressurser. Investeringer kan i den nærmeste tiden komme fra selskaper som er støttet av privat og institusjonell kapital, og fra nasjonale selskaper som ønsker å øke sin internasjonale produksjon, forklarer han.

 

Asia
Soyer forventer også at de asiatiske selskapene vil bli mer aktive i de kommende årene.

– Den økonomiske veksten i Asia gir et enormt behov for energi, og asiatiske selskaper, på jakt etter å sikre sine nasjonale energiforsyningen, ventes å bli mer aktive i markedet i de kommende månedene.

– Asia har også behov for renere energi, og forurensningsproblemer i de store byene driver frem et skifte fra kull til gass. Sammen med Paris-avtalen, som legger opp til at hvert land skal finne sin egen løsning for reduserte CO2-utslipp, vil dette mest sannsynlig skape en større etterspørsel etter gass. Overgangen fra kull til gass ser vi også i Storbritannia, der gass blir energibuffer for offshore vind som energikilde. Vi forventer at gass vil være en del av den langsiktige energimiksen. Det er ikke mulig å sikre energi til den økende befolkning i verden utelukkende med fornybar energi, sier han.

Han viser til at det vil være behov for en energikilde i bunn som dekker opp for når den fornybare energien ikke er tilgjengelig. Denne strømkilden kan komme fra kull, gass, vannkraft og kjernekraft. Soyer foretrekker gass fremfor kull.

– Gass som alternativ til kull vil ikke bringe CO2-utslippene til null, men vil kutte dem mer enn 50 prosent. Det vil også kutte lokal forurensning, og derfor være et interessant alternativ i for eksempel Kina.

– Vi har derfor sterk tro på gass. Gassprisen er i øyeblikket relativt lav, noe som indikerer en overkapasitet av gass i markedet. Men vi tror etterspørselen vil øke og flere gassprosjekter må utvikles. Dermed vil også prisen vil gjenopprette. Gass vil spille en viktig rolle i klimadebatten, som en løsning for å redusere CO2-utslippene, sier Soyer.

Oil & Finance-konferansen blir i år arrangert for niende gang. Konferansen samler hvert år godt over 100 deltagere og har gjennom årene befestet sin posisjon som en viktig fagkonferanse og en viktig arena for nettverksbygging i grensegangen mellom offshore og finans.

Konferansen arrangeres i Oslo 21. og 22. mars.

Andre artikler