Underjordisk på Energy Norway 2023

Energi Norway 2023 ble arrangert 13.-15. mars på Universitetet i Stavanger. Konferansen var i år et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Norsk Petroleumsforening, med støtte fra NFiP (Petroleum Research School of Norway).

130 fagfolk, beslutningstakere, tilsynsorganer og studenter fra forskjellige deler av verden kom sammen for å diskutere aktuelle temaer som; underjordiske energisystemer, energisikkerhet og bærekraft.

Noen av temaene som ble diskutert var:
• Håndtering av vann under overflaten for å redusere CO2-utslipp
• Fremtiden til norsk sokkel
• Energisikkerhet og reduserte utslipp
• Hvordan oppnå null-utslippsmålet
• Reservoarhåndtering for reduserte utslipp
• Muligheter for underjordisk oppsamling og lagring
• Digital teknologi for å bearbeide innsamlet data om underjordiske ressurser

Mer informasjon om årets program og bidragsytere finnes på konferansens nettside.

Tusen takk til alle deltakere, lokale arrangører og foredragsholdere for informative dager i Stavanger. Ny mulighet kommer i 2024!

 

Andre artikler