Vel blåst, Oil & Finance 2019!

Oil & Finance 2019, tradisjonelt arrangert på vakre Lysebu, startet med et tilbakeblikk fra ABG Sundal Collier på hva som har skjedd siden sist, før vi vendte blikket fremover og Jefferies presenterte sine tanker om hva 2019 vil bringe videre.

Resten av dag 1 gikk med til å se på M&A trender og hvilke erfaringer aktørene har gjort seg etter blant annet Pandion sin Valhall transaksjon, Noreco sin transaksjon med Shell knyttet til Danmark og Okea sin Draugen transaksjon. I tillegg dekket man OED sine perspektiver på norsk sokkel, Equinor sine tanker rundt felt utbyggingene som kommer på norsk sokkel og hvordan Wellesley lykkes med å opprettholde sin letestrategi, men med noen justeringer, i en periode hvor alle andre reduserte sin leteaktivitet.

På vanlig måte ble dag 1 avsluttet med en vinsmaking og en veldig hyggelig middag i alltid veldig trivelige omgivelser på Lysebu.

Som vanlig fokuserte dag to av konferansen på utfordringer i forhold til det juridiske rammeverket og finansering av oljeaktiviteten. Dagen ble innledet med en oppdatering på temperaturen i aksjemarkedet av Morgan Stanley og Sparebank 1 Markets. Fokus var på hvilke elementer som bør være tilstede til for å få til en vellykket børsnotering og hva som er triggere for å bli vellykket som børsnotert selskap. Deretter ga  Arctic og BNPP oppdateringer på bond og bank markedet respektivt. Konklusjon er at potensielle investorer og långivere er positive til sokkelen og investeringsmulighetene her.

Andre del av dag to fokuserte på nye alternative finansieringsformer og rammeverket som vil kunne tillate dette. Presentasjoner fra Thommessen, OMP and BP viser at spennet i mulige finansieringsløsninger er voksende og at investorer følger utviklingen av aktører på sokkelen.

Andre artikler