Velkommen til miniwebinar - Carbon Capture and Storage (CCS)

NPF ønsker å invitere til webinar der tema innen Carbon Capture and Storage (CCS) vil bli diskutert. Dette seminaret vil gå digitalt 28. januar 2021, kl 12.00-14.00

I dette webinaret ser vi på hvordan CO2 fangst og lagring (CCS) kan bli et nytt stort industrieventyr for Norge. Vi tar utgangspunkt i Regjeringens Langskip og Nothern Light prosjektet til Equinor, Total og Shell. Fokus for webinaret er ikke teknologi, men hvordan CCS økonomien kan etableres. Målgruppe for seminaret er topp- og mellomledere i industrien så vel som politisk aktører som er opptatt av Norges plass i det store energiskiftet som ligger foran oss.

 

CO2 fangst og lagring (CCS) har vært et tema i forsknings- og teknologimiljøer i mer enn 30 år. Stoltenberg Regjeringen prøvde seg på industrialisering av CCS med en månelanding på Mongstad i 2007 og brente av 9.3 mrd. Det gikk ikke. Hovedutfordringen har ikke vært teknologi, men hvordan etablere et aktivt marked for CCS innenfor rammene til det grønne skiftet. Den 4. juli i år hadde The Economist en artikkel på “What if carbon removal becomes the new Big Oil? – One giant industry emerges as another declines. An imagined scenario from 2050”. Noe er i ferd med å skje! Tidligere har mange sett på CCS som en “sminking” av olje- og gassindustrien inn i det grønne skiftet. Vi ser nå et helt annet bilde er i ferd med å tre frem. Hovedfokus er store CO2 utslippskilder i Europa som man vanskelig kan kvitte seg med i det grønne skiftet. Eksempel på slike er sementindustrien og forbrenning av avfall. For at Europa skal kunne nå sine klimamål, må man fange CO2 produsert ved slike anlegg. Dette kombinert med eksisterende infrastruktur knyttet til offshore olje- og gassindustrien i Norge, åpner en unik mulighet. Ikke bare for fangst av CO2, men også fremvekst av blå hydrogen. Vi ser konturene av et formidabelt paradigmeskifte der olje- og gassindustrien ikke er en del av problemet, men en del av løsningen!

Andre artikler