Comeback for populært kurs

Norsk Petroleumsforening arrangerte kurset “Norsk Petroleumsvirksomhet - Hva er det?” i januar på Lilleaker i Oslo. Kurset har blitt holdt jevnlig de siste 20 årene, men fikk en ufrivillig pause etter 2020 pga. pandemien.

Kurset er en introduksjon til petroleumsvirksomheten i Norge og er beregnet på nyansatte, studenter og andre i bransjen som ønsker en faglig oppdatering. Kurset gir et godt bilde av næringens betydning, oppbygging og plass i det norske samfunnet.

Etter en dag spekket med faglig input ble det satt av tid til nettverksbygging, tapas & drikke. Tilbakemeldingen fra de fremmøtte var utelukkende positivt og vi håper å fortsette tradisjonen med dette kurset.

Takk til gode foredragsholdere!

Andre artikler