Young Energy Conference: "Norsk oljeindustri frem mot år 2030"

Torsdag 2. desember ble den årlige Young Energy-konferansen arrangert i Stavanger. Årets konferanse med tema «Norsk oljeindustri frem mot år 2030» ble sponset av Universitetet i Stavanger (UiS), og avholdt i et av deres flotte auditorium.

Konferansen samlet over 100 deltakere og ble åpnet av Kristin Færøvik med tittelen «Change is the only constant». Endring er det eneste sikre, og noe vi alle har måtte forholde oss til spesielt nå den senere tid.

Videre var det paneldebatt med DNB, Equinor, HitecVision og Nysnø Klimainvesteringer under temaet: «Exporting Value: Compliance with ESG Standards for Maximizing Energy Investments» moderert av Jamila Mendoza. Deltakerne fikk videre høre om nye trender, fremtidsutsikter og utfordringer bransjen står over.

Det var god stemning blant deltakere som var glade for å endelig fysisk kunne være tilstede på en konferanse og møte kollegaer i bransjen. Universitetet sørget for flott oppvartning gjennom dagen og eget musikkinnslag under lunsjen.

Advokatfirmaet Thommessen var sponsorer for sammenkomst med mat og drikke etter konferanseslutt, noe som ble satt stor pris på av alle som var tilstede.

Andre artikler