NPF Nord besøker ASCO Norge AS, avd. Sandnessjøen

På Ascobasen finner vi basesjef Ståle Edvardsen som tar varmt i mot oss og forteller at de ikke har hatt den samme nedturen de siste årene som mange andre har, og er dermed litt «kjerringa mot strømmen».

«Det har vært vanskeligere enn ellers gjennom 2016 og 2017, men 2018 starter veldig godt og bringer økende optimisme med seg, og da ikke bare på egne vegne», sier han.

Ståle Edvardsen forteller videre at de faktisk har oppbemannet de siste årene. «Men, vi er selvsagt ikke upåvirket av den krisen bransjen nå kan se ut til å være gjennom, den har gitt anledning for noen og hver til å tenke nytt, finne nye løsninger, for å kunne være konkurransedyktige. Utfordringene har kanskje vært mer utfordrende for det etterhvert dårligere tjenestetilbudet lokalt i Sandnessjøen».

Edvardsen mener imidlertid at fremtiden ser lys ut, spesielt for de som tenker langsiktig.

 

Tekst/foto: Torger Lofthus

Andre artikler