NPF Nord besøker Helgeland Overflateteknikk AS

Tage Jakobsen er daglig leder i selskapet han var med å starte i 2014.
Etter hvert viste det seg tøft å arbeide seg inn i et marked som da var fallende.

«I dag har vi godt med kontrakter», forteller Jakobsen. «Den største enkeltkunden er Aker Solutions AS. Vi vokser derfor i takt med deres kontraktsportefølje. Samtidig har vi lyktes å finne kunder i andre bransjer og er derfor bedre forberedt på fremtiden enn noen gang før. Vårt marked består i dag av både kraftverk, prosessindustri og havbruk, i tillegg til verkstedsindustrien», avslutter Tage Jakobsen, som ser lyst på fremtiden.

 

Tekst/foto: Torger Lofthus

Andre artikler