NPF Nord besøker Helgelandsbase AS

Vi treffer en hyggelig mann ved navn Herold Zahl. Herold er logistikkleder ved Helgelandsbase og har registrert en markert økning i aktivitetsnivået. Aktiviteten knyttet til Aasta Hansteens etablering i posisjon og øvrig leteaktivitet i Norskehavet,
merkes tydelig inne hos Helgelandsbase.

«Vi er på rett vei», sier Herold Zahl og forteller videre at de er store på infrastruktur og merker også her et økende behov. «Derfor er det godt å se at vi samarbeider godt her på basen. Ascobasen og Helgelandsbase er vanligvis konkurrenter men arbeider godt sammen i det daglige.

I det hele tatt synes jeg å merke en endring i holdning lokalt, vi samarbeider bredere og bedre enn før», slutter Herold Zahl med, før han føyer til; «La oss håpe på økt leteaktivitet i Norskehavet». Det er vi enige med ham i!

 

Tekst/foto: Torger Lofthus

Andre artikler