NPF Nord: Optimister hos Aker Solutions AS

I Sandnessjøen treffer vi lokasjonsleder Annbjørg Skjerve med ansvar for både verkstedet på Strendene og for ingeniørene lokalisert i Petrohagen. Annbjørg Skjerve forteller at det foregår mye om dagen. Det gjelder både med tanke på verkstedet og på ingeniøravdelingen.

«Vi har fått flere kontrakter og utvikler hele tiden kompetanse og samarbeidsmodeller, spesielt lokalt og regionalt – og på den måten bidrar vi til utviklingen i nord», forteller hun, når hun fortsetter; «Det finnes heldigvis mange interessante aktører som tar kontakt med oss og vi føler på vår side at når vi tar kontakt med andre, blir vi veldig godt tatt i mot».

«Med bakgrunn i de siste måneders kontrakter, må vi være optimister» sier Annbjørg Skjerve. Dette kom godt frem når hun nylig søkte etter fagfolk i en åpen stillingsannonse. Her fikk hun 200 søkere, noe som må sies å være svært positivt, avslutter hun.

 

Tekst/foto: Torger Lofthus

Andre artikler